Poster, Paris, 1936 Maynard Owen Williams
Perfumerie, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Newsstand, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Children, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Girl with baguette, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Girl, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Couple, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Club de Femmes, Paris, 1936, Maynard Owen Williams
Shaman, China 1928 Autochrome by Joseph Rock
Man with peacock, China, 1928, Autochrome by Joseph Rock
China, 1928, Autochrome by Joseph Rock
China, 1928, Autochrome by Joseph Rock
Portugal, 1937, W. Robert Moore
Portugal, 1937, W.Robert Moore
Emperor Haile Selassie during his coronation, Addis Ababa, Ethiopia, 1930, W. Robert Moore
Emperor Haile Selassie (center), Addis Ababa, Ethiopia, 1930, W. Robert Moore
All photographs © Volkmar K. Wentzel Collection